Miljø

Grafisk Forum kan tilbyde Svanemærkede tryksager, trykt på vores trykkeri Strandbygaard Grafisk A/S (licens nr. 5041 0751), hvilket er et synligt bevis på, at vi tager miljøet alvorligt. Samtidig kan Grafisk Forum producere FSC-certificerede tryksager, hvilket betyder, at planter, dyr og mennesker omkring papirproduktionen er beskyttet. I en FSC skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.
Vores medarbejdere er uddannet i miljøforhold og kan rådgive dig om FSC, Nordisk Svanemærkning og andre miljøtiltag.

CO2 ansvarlig produktion
Hos Grafisk Forum benytter vi trykfarver og overtrykslak baseret på planteolie, og til afrensning af trykfarver anvender vi vegetabilske olier. Papiraffald, kemikalieaffald og plastaffald sorteres til genbrug, og i nogle tilfælde kan tryksager genbruges til f.eks. produktion af papkasser. En del af varmeenergien genindvindes, og vi har ingen udledning af spildevand, da alle afløb er lukkede.

Fordele for dig som kunde
Ved at benytte Grafisk Forum som trykkeri, styrker det din virksomheds miljøprofil, da du sender positive signaler til omverdenen om, at din virksomhed beskytter naturen og tænker på miljøet.