Kære kunde

I forbindelse med EU's nye persondataforordning (GDPR) har vi indført en række nye tiltag,
som fortæller, hvordan vi behandler data.


Aldrig deling af data
Lad os starte med at slå fast, at vi selvsagt aldrig kunne drømme om at videregive
eller videresælge vores værdifulde kundedata.

Salgs og leveringsbetingelser:
Vi har lavet denne tilføjelse:

12. Persondata
Kunden indestår for, at oplysningspligten iht. persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale,
der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.


Databehandleraftaler
Over for vores kunder, altså dig, er der ikke behov for at udarbejde databehandleraftaler,
da vi er dataansvarlige og ikke databehandlere.

Din ret til sletning
Du kan til enhver tid blive slettet fra vores systemer, ligesom vi har udpeget en data-
ansvarlig, som kan besvare spørgsmål.